Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu number

5.10.2011

Ilmunud on Oktoobrikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 89/106/EMÜ Ehitustooted, Direktiiv 97/23/EÜ Surveseadmed.

16 uut tõlget kommenteerimisel

Algupärase standardi kehtivuse pikendamine - EVS 884:2005 “Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele”.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks - EVS-EN 12697-9:2002 “Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 9: Etalontiheduse määramine”

3 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010, EVS-EN ISO 6743-4:2002/AC:2011 ja EVS-EN 12390-3:2009/AC:2011
 

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 11 uut standardit
 

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus