Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

EVS Juhend 4:2011 avaldatud

22.11.2011

Käesoleva aasta kevadel alustatud EVS Juhend 4:2008 ajakohastamine on tänaseks lõpule jõudnud ning käesoleva kuu alguses avaldasime ülevaatuse tulemusena valminud standardite ülesehitust käsitleva juhendi uustöötluse.

Olulisemad muudatused võrreldes varasema väljaandega:
- kogu standardite ülesehitust, sõnastust ja vormistust puudutav jutt on nüüd leitav ühest juhendist;
- täpsustatud on standarditele tähiste andmist, lehekülgede nummerdamist ning märkuste ja näidete vormistamist;
- paika on pandud normiviidete ja kasutatud kirjanduse kirjapilt ning standardi eri osade küljendus (sisukorra reavahed, pealkirjade tabelduskohad jms);
- lisatud on tõlkesoovitusi ja erinõuded eurokoodeksite küljendusele;
- uuendatud on kõiki standardite tiitellehti ja eessõnu (sh viide tagasiside vormile);
- lisatud on värvilisi jooniseid sisaldavate Eesti standardite tuvastamise tarbeks tingmärk tiitellehele;
jne

Uus juhend on PDF-vormingus tasuta allalaetav meie ostukorvist ja leitav meie veebilehe standardimise rubriigis.

Head kasutamist!

Standardiosakond
22.11.2011

Print  
Pysiklient2 Infoteenus