Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu number

3.06.2011

Ilmunud on juunikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, direktiiv 97/23/EÜ Surveseadmed, direktiiv 1999/5/EÜ Raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed.

24 uut tõlget kommenteerimisel.

EVS juhend kommenteerimiseks - prEVS Juhend 4:2011 „Standardite ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

Algupärase standardi ülevaatus - EVS 884:2005 „Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele“.

Ettepanek 3 Eesti standardi tühistamiseks -  CEN/TS 15211:2006 „Health informatics - Mapping of hierarchical message descriptions to XML“, CEN/TS 14796:2004 „Health Informatics - Data Types“ ja EVS-EN 14720-1:2005 „Health informatics - Service request and report messages - Part 1: Basic services including referral and discharge“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 4 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus