Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu number

6.12.2011

Ilmunud on detsembrikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – EP ja nõukogu otsus 768/2008 ning määrused 765/2008 ja 1221/2009 (asendab määruse 761/2001); Direktiiv 2004/22/EÜ Mõõtevahendid; Direktiiv 2007/23/EÜ Pürotehnilised tooted; Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus; Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid; Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus.

12 uut tõlget kommenteerimisel

Algupäraste EVS juhendite ülevaatus - EVS JUHEND 3:2000 „Standardi EVS 8:2000 rakendusjuhend“ ja EVS JUHEND 8:2005 „Standardite ISO/IEC 10646 ja UNICODE kasutusjuhend“.

Eesti standardi tühistamine - EVS-ISO 7005-1:1997 “Metalläärikud. Osa 1: Terasäärikud (ISO 7005-1:1992)”.

Algupärase standardi kehtivuse pikendamine - EVS 812-2:2005 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“ ja EVS 812-5:2005 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalid ja tanklate tuleohutus“.

15 Eesti standardi tühistamisküsitlus - CEN/TS 14818:2004; EVS-EN 130502:2002; EVS-EN 131700:2002; EVS-EN 131702:2002; EVS-EN 131701:2002; EVS-EN 131802:2002; EVS-EN ISO 11593:1999; EVS-EN ISO 9409-1:2004; EVS-EN ISO 9787:1999; EVS-EN ISO 9283:2001; EVS-EN ISO 9409-2:2004; EVS-EN ISO 10303-210:2003; EVS-EN ISO 9946:1999; EVS-EN ISO 14539:2002; EVS-EN 143000:2005.

2 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-EN 1993-1-11:2006+NA:2010/AC:2011 ja EVS-EN 60079-14:2008/AC:2011

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 30 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2