Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Ilmus EVS 860-5:2011 “Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine” uustöötlus

7.09.2011

See standard on osa „Tehniliste paigaldiste termilise isoleerimise“ standardite sarjast, mis on koostatud projekteerijatele, töövõtjatele ning isolatsioonitööde tellijatele. See standard käsitleb torustike, mahutite ja seadmete soojus- ja külmaisolatsiooni dimensioneerimist, sisaldades isolatsiooni paksuste tabeleid.

Seoses materjalide ja energia hinna muutumisega on muudetud isolatsiooni dimentsioneerimise soovitusi ja ajakohastatud viited. Teatmelisas A on uuendatud näidisarvutus ja graafik ning muudetud isolatsioonipaksuste valiku tabelid. Uustöötluses on tabelite koostamisel arvesse võetud ka reaalselt Eesti turul müüdavate isolatsioonimaterjalide mõõtusid ja torukoorikute omavahelise kombineerimise võimalusi kahe või enama kihi korral ning teostuse võimalikkust otstarbekust ja ökonoomsust.

Standardi uustöötluse koostas EVS/TK-30 "Tehnosüsteemide soojusisoleerimine"

Standardit on võimalik osta E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2