Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Standardimisprogramm uues kuues

7.06.2011

Standardimisprogramm on loetelu standardiprojektidest, mis on hetkel koostamisel või tõlkimisel. Teave standardiprojekti algatamisest lisatakse standardimisprogrammi juba koostamisettepaneku heakskiitmisel, misjärel on projekti kulg projekti eluea jooksul programmi vahendusel jälgitav.

Muutmaks standardimisprogrammi kasutajasõbralikumaks oleme alates juunikuust muutnud mõnevõrra selle ülesehitust. Senise projektide tehniliste komiteede kaupa järjestamise oleme asendanud projektide teemavaldkondadeks (nt ehitus, elektrotehnika jne) grupeerimisega. Igas teemavaldkonnas oleme grupeerinud eraldi: algupärasena koostatavad, tõlgitavad ja ümbertrüki meetodil ülevõetavad standardid. Lisaks oleme senised standardimisetappide numbrikoodid (05, 40, 55 jne) projektikirjete juures asendanud konkreetsete sõnadega (koostamisel, arvamusküsitlusel, toimetamisel jne).

Muutmaks standardimisprogrammi informatiivsemaks oleme täiendanud seda iga projektikirje osas kahe uue väljaga:
- (standardi) eeldatav avaldamise kuupäev, st päev, peale mida tasub dokumendi kättesaadavuse osas klienditeenindusest uurida;
- (projekti valmimise eest vastutav) koordinaator, kontaktisik, kes annab konkreetse projekti edenemise kohta uusima info.

Jätkuvalt on standardimisprogrammi lisatud uued projektid tuvastatavad rohelise tausta järgi ja muudatused projekti edenemises (nt valmimiskuupäeva osas) tuvastatavad sinise tausta järgi.

Avaldatud standardimisprogramm on leitav siit. Mõnusat lugemist!

Martin Merimaa
07.06.2011

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2