Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Kinnitati 2012. aasta riiklik standardimiskava

29.12.2011

28. detsembril kinnitatas majandus- ja kommunikatsiooniminister käskkirjaga standardimistööde loetelu, mille koostamist või tõlkimist tuleval aastal ministeeriumid ja allasutused oluliseks peavad.

Sarnaselt möödunud aastatele, andsid standardimiskava koostamise protsessi omapoolse sisendi ka EVS-i tehnilised komiteed: ettepanekuid esitas 33-st aktiivsest tehnilisest komiteest 29 (2010.a 34-st 28). Standardikeskuse vahendusel edastati kokku 170 (2010.a 191) ettepanekut standardimistöö koostamiseks või tõlkimiseks, millest 106 (2010.a 105) sisalduvad kinnitatud riiklikus kavas.

Riiklik standardimiskava 2012 sisaldab:
52 (2010.a 78) Euroopa või rahvusvahelise standardi tõlkimise eesti keelde,
45 (2010.a 32) varemtõlgitud Euroopa või rahvusvahelisele standardile avaldatud uustöötluse tõlkimise eesti keelde,
1 (2010.a 5) algupärase Eesti standardi koostamise ja
8 (2010.a 6) algupärase Eesti standardi uustöötluse koostamise.

Uue algupärase standardi tööpealkiri on: "Suitsueemalduse projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid".

Tööde täpne loetelu on leitav: riiklik standardimiskava 2012 (pdf vormingus).

Riikliku standardimiskava täitmist alustatakse uuel aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja EVS-i vahelise lepingu sõlmides, misjärel on kavas loetletud tööd leidavad standardimisprogrammist, koos eeldatavate arvamusküsitluste ja valmimise tähtaegadega.

Martin Merimaa
29.12.2011

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2