Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2011

Vara hindamise standardid uuenenud

9.12.2011

05.12 uuenesid vara hindamise standardisarja EVS 875 standardid "Hindamine laenamise eesmärgil" ja "Hinnangu läbivaatus".

EVS 875-6:2011 „Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil“ olulisemad muudatused võrreldes varasema standardiga on  järgmised:
- põhjalikumalt on käsitletud laenuperioodi pikkusega kaasnevaid nõudeid;
- lisatud on viiteid ülejäänud standardiosadele;
- täiendatud on lisahinnangule esitatavaid nõudeid;
- täiendatud ja täpsustatud on vara liigist tulenevaid erisusi.

EVS 875-7:2011 „Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus“ olulisemad muudatused võrreldes varasema standardiga on  järgmised:
- täpsustatud on läbivaatuse liikide mõisteid;
- täiendatud ja täpsustatud on läbivaatuse protseduuri;
- tähelepanu on  pööratud  läbivaatuse teostamise eetilistele  küsimustele;
- täpsustatud on läbivaatuse aruandele esitatavaid nõudeid ja lisatud läbivaatuse kontroll-leht.

Standarditega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik osta meie E-poes ning klienditeeninduses Aru tn 10.

Martin Merimaa
09.12.2011

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2