Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on uuenenud standard EVS 875-8:2012 "Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod"

11.09.2012

Ilmunud on varahidnamise standardi uustöötlus EVS 875-8:2012 "Vara hindamine. Osa 8: Kulumeetod", mille on koostanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt moodustatud töörühm.

Vajadus uustöötluse järgi oli tingitud eelkõige viimase viie aasta jooksul tehtud muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS). Samuti on selle aja jooksul toimunud muudatusi eestikeelses terminoloogias ja lisandunud EVS 875 uusi osasid ning varasemate osade uustöötlusi.

Rahvusvahelise vara hindamise standardi muudatused
Varasemast enam on rõhutatud asjaolu, et asendus- ja taastamiskulusid käsitletakse eelkõige meetoditena ning asendus- ja taastamismaksumus ei ole käsitletav väärtuse liigina. See on selge muudatus kõige üldisemates põhimõtetes ning varasem ebakindel hoiak on seeläbi muutunud kindla seisukohaga.

Mõistete ja määratluste täpsustamine ja kaasajastamine 
Eestikeelne terminoloogia on viimase viie aasta jooksul arenenud ja muutunud. Nii on paljud kulumeetodiga seonduvad mõisted erinevad võrreldes selle ajaga, kui ilmus eelmine versioon. Olulist tuge mõistete kaasjastamisel ja määratluste täpsustamisel pakkusid ekspertidena osalenud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusökonoomika ja -juhtimise õppetooli professor Roode Liias ja lektor Tiina Nuuter.    

Viited ülejäänud standardiosadele
Kuna standard EVS 875 on üha terviklikum ja süsteemsem, siis on kasutatud võimalust läbi lisatud viidete parandada standardi terviklikkust. Samas muudavad lisatud viited standardile ka kasutajasõbralikkust.

Olulisemad muudatused võrreldes varasema standardiga on:
1)  varasemast enam on rõhutatud asjaolu, et asendus- ja taastamiskulusid käsitletakse eelkõige meetoditena ning asendus- ja taastamismaksumus ei ole käsitletav väärtuse liigina;
2)  on täpsustatud ja kaasaajastatud mõisteid ja määratlusi;
3)  on lisatud viiteid ülejäänud standardiosadele.

Standarditega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik osta meie E-poes ning klienditeeninduses Aru tn 10.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2