Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

EVS/PK 42 "Kanalisatsioon" asutamine

23.02.2012

21. veebruaril 2012 toimus Eesti Standardikeskuses projektkomitee EVS/PK 42 "Kanalisatsioon" asutamiskoosolek.

Projektkomitee asutajaliikmeteks on Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride selts, Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut ja Eesti Vee-ettevõtjate Liit.

Asutamiskoosolekul räägiti standardimise põhimõtetest, algupäraste standardite koostamisest ning projektkomitee tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Projektkomitee on standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest  moodustatud kogu, mille tegevuse eesmärk on koostatada standardite EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsioon" ja EVS 848:2003 "Ühiskanalisatsioonivõrk" uustöötlused.

Projektkomitee on planeerinud standardikavandite arvamusküsitlust alates september 2012 ja standardite avaldamine on kavandatud aastal 2013.

Koosoleku otsusega valiti projektijuhiks Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi esindaja Malle Ütt.

Asjast huvitatuil on võimalik projektkomiteega EVS/PK 42 “Kanalisatsioon” avalduse esitamisel liituda.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Kati Käär, kati@evs.ee

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2