Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja maikuu number

4.05.2012

Ilmunud on maikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 1999/5/EÜ Raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed, Direktiiv 2004/108/EÜ Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed, Direktiiv 2009/105/EÜ Lihtsad surveanumad, Direktiiv 97/23/EÜ Surveseadmed.

16 uut tõlget kommenteerimisel

1 Eesti standardi tühistamisküsitlus - EVS-EN ISO 12737:2010 „Metallic materials - Determination of plane-strain fracture toughness (ISO 12737:2010)“.

2 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-EN 60601-1:2006+A11:2011/AC:2012 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“ ja EVS-EN 54-1:2011/AC:2012 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 1: Sissejuhatus“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 3 uut standardit: EVS-EN 15221-6:2011 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 6: Pinna ja kubatuuri mõõtmine kinnisvarakeskkonna juhtimisel“, EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine“, EVS-EN ISO 13485:2012 „Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded“.

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2