Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Asutatud uus CEN komitee - Sustainable and Smart Cities and Communities

29.11.2019

Euroopa standardimisorganisatsioon (CEN) on 23.10.2019 otsusega asutanud uue tehnilise komitee CEN/TC 465 „Jätkusuutlikud ja targad linnad ning kogukonnad“ (Sustainable and Smart Cities and Communities).
Komitee sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).


Loodava komitee eesmärgiks on töötada välja valdkonnakohased nõuded, raamistikud, juhised.  Kavandatud on seeria standardeid, mis toetavad tervikliku ja integreeritud lähenemisviisi väljatöötamist ja rakendamist säästva arengu ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks vastavalt  Euroopa linnade ja kogukondade vajadustele. Märksõnadeks vastupidavus, atraktiivsus, sotsiaalne sidusus, heaolu, keskkonna säilitamine ja parendamine, ressursside vastutustundlik kasutamine, arukate lahenduste kasutamine  jätkusuutliku arengu saavutamiseks.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt: Maarika Uusmaa


 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2