Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number

6.01.2012

Ilmunud on jaanuarikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad ja Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid.

7 uut tõlget kommenteerimisel.

Algupäraste EVS juhendite ülevaatus – ülevaatuse tulemusena tühistatakse EVS JUHEND 3:2000 „Standardi EVS 8:2000 rakendusjuhend“ ja pikendatakse EVS JUHEND 8:2005 „Standardite ISO/IEC 10646 ja UNICODE kasutusjuhend“ kehtivust.

Eesti standardi tühistamine - EVS 620-8:2003 „Tuleohutus. Põrandakattematerjalid. Põlevus“, EVS 620-9:2003 „Tuleohutus. Katusekattematerjalid. Põlevus“.

1 Eesti standardi tühistamisküsitlus - EVS-EN ISO 9455-12:1999 „Pehme madaltemperatuurjootmise räbustid. Katsemeetodid. Osa 12: Terastoru korrosioonikatse“.

4 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-EN 1996-1-2:2005/AC:2010, EVS-EN 1996-1-2/NA:2008/AC:2011, EVS-EN ISO 6946:2008/AC:2011, EVS 812-7:2008/AC:2011

Uued, tühistatud ja arvamusküsitluselolevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 22 uut standardit.

Head lugemist!
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2