Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu number

4.10.2012

Ilmunud on oktoobrikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2006/95/EÜ Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed, Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiiniseadmed, Direktiiv 98/79/EÜ Meditsiinilised in vitro diagnostikavahendid.

26 uut tõlget kommenteerimisel.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks – tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 12669:2000 „Gaasiküttega otsetoime kuumaõhupuhurid kasutamiseks kasvuhoonete ja kõrvalruumide kütmiseks“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 14971:2012 avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt 01.11.2012; EN 61439-6:2012 ja EN 60079-0:2012 01.03.2013

2 uut standardiparandust - EVS-EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2011 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondade emissioonistandard“ ja EVS-EN ISO 13485:2012/AC:2012 „Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 12 uut standardit.

Head lugemist!
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2