Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Registreeritud uus tehniline komitee EVS/TK 74 “Postiteenused”

25.11.2019

Novembri esimeses pooles registreeris Eesti Standardikeskus uue tehnilise komitee EVS/TK 74 “Postiteenused”, mille peamine eesmärk on peegeldada Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN/TC 331 „Postal services“ käsitlusalas toimuvat ning kujundada Eesti valdkonna ekspertide arvamus kaasa rääkimiseks standardite kujundamisel Euroopa tasandil.

Tehnilise komitee käsitlusalasse kuuluvad postiteenused alates lihtkirjadest kuni postipakkideni, sealhulgas kaasates digitaalteenuseid, mis on seotud nii füüsiliste postitoodete kui ka -teenustega. Standardiseerimise käsitlusala hõlmab erinevaid aspekte seoses teenuste kvaliteedi mõõtmise, (automaatse) postisaadetiste identifitseerimise ja jälgimise, andmete ja vormide tuvastamise ja jälgimisega, et suurendada postivõrkude koostalitlusvõimet ja parendada teenuse kvaliteeti.

Komitee asutajaliikmeteks on Aurora Solutions OÜ, Eesti Maksu- ja Tolliamet, GTS Post OÜ ja Tallinna Tehnikaülikool.

Komitee esimeheks valiti Triin Oselein (Aurora Solutions OÜ) ning sekretäriks Esta Järv (Aurora Solutions OÜ).

Tehniline komitee juhindub oma töös EVS juhendist 6 ja komitee töös on võimalik osaleda kõigil huvitatud osapooltel esitades selleks vastavasisulise avalduse.

Standardikeskuse kontaktisik komitee ja standarditega seotud küsimuste korral on Triin Teppand.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2