Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Uus algupärane standardikavand prEVS 918 "Vedelkütuste koguste käsitsi mõõtmine ja arvutamine. Vertikaalsed silindrilised kaldamahutid" arvamusküsitlusel

11.09.2012

Arvamusküsitlusel on uue algupärase standardi kavand prEVS 918 "Vedelkütuste koguste käsitsi mõõtmine ja arvutamine. Vertikaalsed silindrilised kaldamahutid", mille koostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Arvamusküsitluse kohta on avaldatud teade EVS Teatajas (september 2012) ja EVS-i koduleheküljel.

Selles Eesti standardis antakse juhised naftasaaduste ja muude vedelkütuste, edaspidi vedelik, sügavuse ja temperatuuri käsitsi mõõtmiseks. Samuti annab standard juhised saadud mõõtetulemuste ja standardis p. 5.2 toodud paranduskoefitsientide alusel vedeliku standardtingimustele vastava mahu ja massi arvutamiseks. Lisatud on ka juhised mõõtemääramatuse hindamiseks.

Standard on kasutatav atmosfäärirõhu all olevate vertikaalsete silindriliste mahutite puhul. Standard on rakendatav järgmistel tingimustel:
- vedelike tihedus peab olema piirides 610,6 kg/m3 kuni 1163,5 kg/m3;
- vedelike temperatuur mõõtmiste ajal -50°C kuni +150°C;
- vedeliku minimaalne mõõdetav sügavus või vedeliku ülekande puhul sügavuste erinevus enne ja peale tehingu sooritamist on 500 mm;
- kasutades mahutite kalibreerimistabeleid, mille mahu laiendmääramatus 95% tõenäosustaseme juures on 0,3% või väiksem ja standardis sätestatud mõõtemeetodeid ning mõõtevahendeid, ei ületa naftasaaduste koguste mõõtetulemuse laiendmääramatus Upv ± 0,7% tõenäosustasemel 95%.

Vedelikukoguse mõõtmine toimub vedeliku sügavuse ja temperatuuri käsitsi mõõtmise teel, kasutades loodmõõdulinti ja kaasaskantavat elektroonset termomeetrit.

Mahuti juures toimuvate mõõtmiste käigus võetakse proovid, mille alusel mõõdetakse laboratooriumis vedelike standardtingimustele vastav tihedus ja vajadusel ka lahustunud vee ja tahkete osiste sisaldus.

Vedeliku standardtingimustele vastava koguse saamiseks kasutatakse järgmiseid parandeid ja korrigeerimistegureid:
- CTSh mahuti seina materjalitemperatuuritegurit arvestav parandustegur;
- CTL vedeliku temperatuuritegur;
- FRA või FRC ujuva katuse mõju parandustegur;
- CLR loodruleti temperatuuritegur.

Käesolev standard ei sisalda vedelkütuste käitlemisel rakendatavaid ohutusnõudeid.

Standardikavand on arvamusküsitlusel kuni 31.10.2012. Palume kommentaarid esitada vastaval alusfailil ning saata aadressile liis@evs.ee.

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS kontaktisik: Liis Tambek

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2