Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number

17.12.2019

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine (16.12.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

4 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN ISO 12006-3:2016 „Ehitamine. Ehitustööde teabe korraldamine. Osa 3: Objektikeskse teabe raamistik“, prEN 62031:2017 „Üldtarbevalgustuse valgusdioodmoodulid. Ohutusnõuded“, prEN ISO 12006-2 „Ehitamine. Ehitusinfo korraldamine. Osa 2: Klassifitseerimisraamistik“, prEN ISO 14945 „Väikelaev. Valmistajasilt“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 algupärane standard - EVS 899:2009 „Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus analüüsid. Mudelite koostamine ja kasutamine“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 900:2009 „Koristusvaldkonna sõnavara“.

Tühistamisküsitlusel on 13 standardit - EVS 682:1996 „Teravili. Klaasisuse määramine“, EVS 725:1996 „Teravili ja teraviljasaadused. Happesuse määramine“, EVS 731:1997 „Toidukartul“, EVS 742:2001 „Seemnekartul. Määramismeetodid“, EVS 743:1998 „Nisu. Üldnõuded“, EVS 744:1998 „Rukis. Üldnõuded“, EVS 756:1998 „Kaer. Üldnõuded“, EVS 757:1998 „Oder. Üldnõuded“, EVS 760:2003 „Teravili ja teraviljasaadused. Toorproteiinisisalduse määramine“, EVS 761:1999 „Nisujahu. Üldnõuded“, EVS 762:1999 „Kaunviljad. Üldnõuded“, EVS 808:2001 „Seemnekartul. Proovivõtumeetodid ja seemnepõldude kontroll“, EVS 820:2003 „Teravili ja teraviljasaadused. Toorkiu määramine“.

Uued eestikeelsed standardiparandused - EVS-EN ISO 15614-2:2005/AC:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus“, CEN/TS 54-14:2018 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse eeskiri“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit –  EVS-EN 1015-11:2019 „Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine“, EVS-EN 13053:2019 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Keskseadmete komponentide ja sektsioonide valik ja toimimine“, EVS-EN 50413:2019 „Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard“, EVS-EN 62676-1-1:2014 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist“, EVS-EN ISO 11665-11:2019 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon 222. Osa 11: Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest“, EVS-EN ISO 13855:2010 „Masinaohutus. Ohutuskaitsevahendite asukoha määramine inimese kehaosade lähenemiskiirusest lähtudes“, EVS-EN ISO 14119:2013 „Masinaohutus. Kaitsepiiretega ühendatud blokeerimisseadised. Kavandamise ja valiku põhimõtted“, EVS-EN ISO 15607:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Üldreeglid“, EVS-EN ISO 19650-1:2018 „Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted“, EVS-EN ISO 19650-2:2018 „Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 2: Varade elluviimise etapp“, EVS-EN ISO 5815-1:2019 „Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega“.

Head lugemist!

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2