Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

EVS/TK 44 "Elektromagnetiline ühilduvus" asutamine

18.06.2012

8. märtsil 2012 toimus tehnilise komitee EVS/TK 44 "Elektromagnetiline ühilduvus" asutamiskoosolek.

Komitee asutajaliikmeteks on Elektrilevi OÜ, Inspecta Estonia OÜ ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Asutamiskoosolekul anti ülevaade standardimise põhimõtetest, tutvustati Eesti standardimissüsteemi ning räägiti komitee tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Komitee on elektromagnetilise ühilduvuse alasest standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest moodustatud kogu. Komitee käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi alla kuuluvaid standardeid ning käsitlusala kattub selliseid standardeid koostavate Euroopa tehniliste komiteede ja alamkomiteede käsitlusalaga.

Koosoleku otsusega valiti komitee esimeheks Inspecta Estonia OÜ esindaja hr Jüri Loorens, aseesimeheks Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja hr Jüri Pedai ja sekretäriks sama asutuse esindaja hr Taavi Lentso.

Komitee aadressiks on Tehnilise Järelevalve Amet, Sõle 23A, 10614, Tallinn.

Teemast huvitatuil on võimalik tehnilise komiteega EVS/TK 44 “Elektromagnetiline ühilduvus” ka avalduse esitamisel liituda.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Lauri Pähklimägi.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2