Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number

6.09.2012

Ilmunud on septembrikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid, Direktiiv 97/23/EÜ Surveseadmed, Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad.

25 uut tõlget kommenteerimisel

Algupäraste standardite ülevaatus – ülevaatusel on: EVS JUHEND 9:2006 „DUBLIN CORE’i Metaandmeelementide kasutamine“; EVS 801:2000 „Põllu- ja metsamajanduse ning maaparanduse traktorid ja masinad. Liigitus ja terminoloogia. Liigitussüsteem ja liigitus“; EVS 803:2001 „Linnuliha“; EVS JUHEND 10:2007 Üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk (ÜKTV). Helistaja numbri kuvamise teenuse kliendiliini protokoll“.

1 uus standardiparandus - EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006/AC:2012 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8: liidete projekteerimine (et)“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 14 uut standardit

Head lugemist!
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2