Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

EVS 916:2012 - Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007 avaldatud

9.04.2012

Standardi EVS 916:2012 “Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007“ on koostanud EVS/TK 27 „Küte ja ventilatsioon“ ja Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse töörühm.

Standardi EVS-EN 15251:2007 kehtestamisega selgus, et Eesti Vabariigis puuduvad paljud nõutavad algandmed hoonete sisekliima arvutusteks.  Seni olid kasutusel erinevad rahvusvahelised standardid ning tehnilised aruanded (nt EVS-EN ISO 7730:2006, CR 1752:1998), mis täpsustavad soojusliku mugavuse ja siseõhu kvaliteedi parameetreid (nende erinevad tüübid ja klassid), milledel võib olla oluline mõju energiavajadusele. Need materjalid on reeglina kasutatavad hoone kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide dimensioneerimiseks, mitte kasutamiseks energiaarvutuste ning aastase sisekliima soojusliku keskkonna hindamiseks.

Standard EVS-EN 15251:2007 eeldab, et seatud eesmärkide saavutamiseks on kõigil Euroopa Liidu riikidel kehtestatud omad kliimatingimustest sõltuvad energiaarvutuste algandmed. Seega on käesolevasse rahvuslikku lisasse koondatud põhilised nõudmised lokaalsetele ebamugavustunde mõjuritele, sisekliima klasside käsitlusele, valgustussüsteemide algparameetrite valiku põhimõtetele, tehnosüsteemide müra põhikriteeriumidele, erinevate tehnoloogiaga tööstushoonete sisekliimale ning sisekliima kujundamise juhtimissüsteemidele/automaatikale.

Standardit on võimalik osta meie E-poest ning klienditeenindusest Aru tn 10.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2