Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu number

6.06.2012

Ilmunud on juunikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiiniseadmed, Direktiiv 98/79/EMÜ Meditsiinilised in vitro diagnostikavahendid, Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1907/2006 Kemikaalid (REACH), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 765/2008 + Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 768/2008 + Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1221/2009.

14 uut tõlget kommenteerimisel

1 uus algupärase Eesti standardi koostamisettepanek – „Vedelkütused. Vedelkütuste koguste käsitsi mõõtmine ja arvutamine. Vertikaalsed silindrilised mahutid“ (projekt 108043).

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 61439-3:2012 avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt 01.03.2013, HD 60364-7-709:2009/A1:2012  - 01.10.2012, HD 60364-7-714:2012  - 01.11.2012 ja EN 50083-2:2012 -  01.12.2012.

3 uut standardiparandust - EVS-EN 61936-1:2010/AC:2012 (en, et), EVS-EN ISO 19011:2011/AC:2012 (et) ja EVS-HD 60364-4-442:2012/AC:2012 (en)
 

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2