Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Koostamisel uus algupärane standard prEVS 942 "Kaer. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine"

15.01.2020

EVS/TK 01 „Toit“ käsitlusalas on alustatud uue algupärase standardi prEVS 942 "Kaer. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine" koostamist.

Tehnilise komitee poolt heaks kiidetud koostamisettepaneku esitas Eesti Põllumajandusuuringute Keskus, kes on ühtlasi ka dokumendi koostaja.

Koostatav standard käsitleb toiduks ja söödaks mõeldud kaera tera- ja prügilisandi, peenterade sisalduse ning jämeduse määramist.

Dokumendi koostamise tingis standardiseeritud meetodi puudumine. Teraviljade lisandite määramiseks kehtib alates jaanuarist 2019. a. standard EVS-EN 15587:2019, milles kaera analüüsimetoodikat ei käsitleta. Standard EVS 681:1996, mis hõlmas ka kaera lisandite määramist, on tunnistatud kehtetuks alates oktoobrist 2017. a ja asendatud rahvusvahelise standardiga EVS-ISO 605:2017 „Kaunviljad. Lisandite, suuruse, kõrvallõhnade, putukate ning liikide ja sordi määramine. Katsemeetodid“. Vajadus kaera analüüside järele on teraviljaturul endiselt olemas.

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab 2020. a märtsis (kestus 2 kuud).

Lisainfo: Triin Teppand
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2