Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu number

6.12.2012

Ilmunud on detsembrikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad; Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus; Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid.

5 uut tõlget kommenteerimisel

2 algupärase standardi ülevaatus - EVS 902:2008 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2000 rakendamiseks haridusasutustes“; EVS 903:2010 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses“.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks – tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN 140211:2002 „Blank detail specification: Fixed power resistors - Capability approval“; EVS-EN 140210:2002 „Sectional specification: Fixed power resistors - Capability approval“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - HD 60364-7-705:2007/A11:2012 avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt 01.01.2013.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 14 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2