Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu number

6.02.2012

Ilmunud on veebruarikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad.

2 uut tõlget kommenteerimisel

6 uut algupäraste Eesti standardite koostamisettepanekut

3 algupärase standardi ülevaatus – Ettepanek pikendada 5 aastaks: EVS 817:2003 „Toidukartul. Kvaliteedi määramismeetodid“ ja EVS 818:2003 „Varajane kartul“; ettepanek tühistada: EVS 738:1997 „Mesi. Tehnilised nõuded ja katsetamine“. 

2 Eesti standardi kehtivuse pikendamine – Järgmiseks 5 aastaks on pikendatud EVS 812-2:2005 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“ ja EVS 812-5:2005 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalid ja tanklate tuleohutus“ kehtivust. 

1 Eesti standardi tühistamine – tühistatud on EVS-ISO 7005-1:1997 “Metalläärikud. Osa 1: Terasäärikud”.

1 Eesti standardi tühistamisküsitlus - EVS-EN 45002:1995 „Katselaborite hindamise üldkriteeriumid/General criteria for the assessment of testing“.

2 uut eestikeelset standardi parandust - EVS-ISO 19005-1:2006/AC:2010 ja EVS-ISO 19005-1:2006/AC:2011

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 12 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2