Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on eestikeelne standard EVS-ISO 26000:2011 "Juhis sotsiaalseks vastutuseks"

11.05.2012

Aprillis jõustus standardi EVS-ISO 26000:2011 „Juhis sotsiaalseks vastutuseks“ eestikeelne versioon. Tegemist on juhisega ettevõtete ja teiste organisatsioonide sotsiaalse (ühiskondliku) vastutuse kujundamiseks ja juurutamiseks.

Juhis annab tervikliku ja põhjaliku ülevaate sellest, mida sotsiaalse vastutuse teema all mõistetakse – alates ajaloolisest taustast ja olemusest, kuni konkreetsete rakendamissoovitusteni välja. Standard sobib kasutamiseks eri tüüpi organisatsioonides nii era-, avalikus- kui ka mittetulundussektoris. Mahukas (kokku 108 lk) juhis pakub mõtteainet ühiskondliku vastutusega eri tasemetel olevatele organisatsioonidele: nii „algajatele“ kui „edasijõudnutele“.

Sotsiaalse vastutuse põhimõtete avamise ja huvigruppide kaasamist käsitlevate küsimuste kõrval on standardis kesksed 7 põhiteemat:

- organisatsiooni valitsemine (Governance; sh otsuste tegemine);
- inimõigused (sh diskrimineerimine, riskiolukorrad);
- tööjõukasutus (sh tööohutus, töötajate arendamine);
- keskkond (sh jätkusuutlik ressursikasutus, saastamise vähendamine);
- aus tegutsemine (sh korruptsioonivastasus, väärtusahel, aus konkurents);
- tarbijaküsimused (sh aus turundus, jätkusuutlik tarbimine, haridus ja teadlikkus);
- kogukonna kaasamine ja arendamine (sh haridus ja kultuur, kogukonna kaasamine, tervis, sotsiaalsed investeeringud).

Sotsiaalne vastutus on oluline osa iga organisatsiooni edukusest – konkurentsivõime tõstmiseks, maine parandamiseks, atraktiivsuse tõstmiseks sidusrühmade seas. Standard püüab kujundada sotsiaalsest vastutusest ühtsemat arusaama ning aitab organisatsioonidel panustada jätkusuutlikku arengusse.

Standardi EVS-ISO 26000:2011 tutvustamiseks ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele korraldab Eesti Standardikeskus koostöös standardi tõlkinud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga 23. mail tasuta koolituse "ISO 26000 (juhis sotsiaalseks vastutuseks) – mida võiks teada?“.

Standardit on võimalik osta meie E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2