Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number

18.11.2019

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine (15.11.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on uus tehniline komitee – EVS/TK 74 „Postiteenused“

5 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 12945:2014+A1:2016 „Lubiväetised. Neutraliseerimisvõime määramine. Tiitrimismeetodid“, EVS-EN 1482-1:2007 „Väetised ja lubiained. Proovide võtmine ja proovide ettevalmistamine. Osa 1: proovide võtmine“, EVS-EN ISO 14119:2013 „Masinaohutus. Kaitsepiiretega ühendatud blokeerimisseadised. Kavandamise ja valiku põhimõtted“, prEN 1176-7 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 7: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta, prEVS-EN IEC 60633 Alalisvooluülekande terminoloogia“.

Tühistamisküsitlusel on 4 standardit - EVS-EN 55020:2007 „Raadioringhäälingu ja televisioonilevi vastuvõtjad ja kaasseadmed. Häiringukindluse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55020:2007/A11:2011 „Raadioringhäälingu ja televisioonilevi vastuvõtjad ja kaasseadmed. Häiringukindluse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55020:2007/A12:2016 „Raadioringhäälingu ja televisioonilevi vastuvõtjad ja kaasseadmed. Häiringukindluse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN ISO 10651-6:2009 „Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud kopsuventilaatorid. Erinõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Osa 6: Koduseks raviks mõeldud ventilatoorsed abiseadmed“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN IEC 60071-1:2019 „Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2020, EN ISO 22301:2019 „Security and resilience - Business continuity management systems – Requirements“ (ISO 22301:2019) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020

Avaldatud on 2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2015+NA:2015/AC:2019 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele“, EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007/AC:2019 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit –  EVS-EN 60601-2-63:2015/A1:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 60601-2-63:2015+A1:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN ISO 12944-5:2019 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid“, EVS-EN ISO 13854:2019 „Masinaohutus. Minimaalsed vahemikud vältimaks inimese kehaosade muljumist“, EVS-EN ISO 6947:2019 „Keevitamine ja külgnevad protsessid. Keevitusasendid“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad

Head lugemist!

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2