Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

EVS/PK 43 “Hoone ehitusprojekt” asutamine

9.03.2012

07. märtsil 2012 toimus projektkomitee EVS/PK 43 "Hoone ehitusprojekt" asutamiskoosolek.

Projektkomitee asutajaliikmeteks on Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Arhitektide Liit,  Inseneribüroo Pike OÜ, Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Asutamiskoosolekul räägiti standardimise põhimõtetest, algupäraste standardite koostamisest ning projektkomitee tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Projektkomitee on standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest  moodustatud kogu, mille tegevuse eesmärk on koostatada standardite EVS 865-1:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri" ja EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus" uustöötlused. Uustöötluste koostamisel tehakse muudatused lähtudes Ehitusseadusest, määrusest “Nõuded ehitusprojektile”, standarditest EVS 811:2012 “Hoone ehitusprojekt” ja
EVS 907:2010 “Rajatise ehitusprojekt” ning FIDIC “Nõustamisteenuste juhendist (hoonete ehitus)”.

Projektkomitee on planeerinud standardikavandi prEVS 865-1” Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”  arvamusküsitlust alates september 2012 , standardikavandi prEVS 865-2 “Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus" arvamusküsitlust alates september 2013.

Koosoleku otsusega valiti projektijuhiks Eesti Projektbüroode Liidu volitatud esindaja Indrek Tärno.

Huvitatuil on võimalik projektkomiteega EVS/PK 43 “Hoone ehitusprojekt” avalduse esitamisel liituda.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Kati Käär.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2