Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

Ilmunud on uuenenud standard EVS 875-9:2012 „Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod"

6.12.2012

Ilmunud on varahindamise standardi uustöötlus EVS 875-9:2012 „Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod", mille on koostanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt moodustatud töörühm.

Vajadus uustöötluse järgi oli tingitud eelkõige viimase viie aasta jooksul tehtud muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS). Samuti on selle aja jooksul toimunud muudatusi eestikeelses terminoloogias ja lisandunud EVS 875 uusi osasid ning varasemate osade uustöötlusi.

Tulenevalt nimetatud muudatustest, standardite töörühma seisukohtadest ja ekspertiisi teostajate arvamustest on käesolevasse standardisse, mis on standardi EVS 875-9:2007 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused:
1) hindamismetoodika on viidud vastavusse väärtuse mõistete muutumisega;
2) varasemast põhjalikumalt on käsitletud tootluse küsimusi, mis on tulumeetodi kasutamisel üks olulisemaid probleeme;
3) kulude struktuur rahavoo arvutustes on viidud vastavusse EVS 807 ja uute rahvusvaheliste metoodiliste juhenditega.

Standarditega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik osta meie E-poes ning klienditeeninduses Aru 10.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2