Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2012

prEVS 865-1 “Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri” arvamusküsitlusel

6.09.2012

Standardikavand prEVS 865-1 "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri" on standardi EVS 865-1:2006 “Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri” uustöötlus, mille on koostanud Standardikeskuse juurde loodud projektkomitee EVS/PK 43 "Hoone ehitusprojekt".

Arvamusküsitluse kohta on avaldatud teade EVS Teatajas (september 2012) ja EVS kodulehel.

prEVS 865-1 annab soovitusi hoone, tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja koostamiseks. See standard on mõeldud kasutamiseks koos ehitusprojekti reglementeerivate õigusaktidega ning standarditega EVS 811:2012 "Hoone ehitusprojekt" või EVS 907:2010 "Rajatise ehitusprojekt".

Standardi uustöötluses on kaasajastatud standardi pealkirja. Varasema "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri" asemel on kasutusele võetud "Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri". Muudatus on tingitud asjaolust, et standard on rakendusstandardiks nii standardile EVS 811:2012 "Hoone ehitusprojekt" kui ka standardile EVS 907:2010 "Rajatise ehitusprojekt" ning käsitleb nii hoone kui ka tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja.

Standardikavand on arvamusküsitlusel kuni 31.10.2012. Palume kommentaarid esitada vastaval alusfailil ja saata: kati@evs.ee.

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS kontaktisik: Kati Käär.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2