Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2013

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu number

3.04.2013

Ilmunud on aprillikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused 765/2008 (akrediteerimine) ja 1221/2009 (EMAS), Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 768/2008 (toodete turustamine).

24 uut tõlget kommenteerimisel.

2 algupärase standardi koostamisettepanek - EVS-EN 228/prNA „Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“, EVS 901-20 „Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.

3 algupärase Eesti standardi ülevaatus – ettepanek pikendada järgmiste standardite kehtivust: EVS 613:2001/A1:2008 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“, EVS 614:2008 „Teemärgised ja nende kasutamine“, EVS 615:2001/A1:2008 „Foorid ja nende kasutamine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 61439-4:2013 avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt 01.09.2013.

Tühistatud on 2 Eesti standardit - EVS Juhend 9:2006 „Dublin Core’i Metaandmeelementide kasutamine“ ja EVS 803:2001 „Linnuliha“.

2 uut standardiparandust - EVS-ISO 16000-17:2012/AC:2013 „Siseõhk. Osa 17: Hallitusseente avastamine ja loendamine. Külvipõhine meetod“ ja EVS-HD 60364-5-559:2013/AC:2013 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 15 uut standardit.

Head lugemist!
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2