Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Algupärane standardikavand prEVS 918 "Nafta ja vedelad naftatooted. Mõõtemahutites sisalduva vedelikukoguse käsitsi mõõtmine ja mõõtemääramatuse hindamine" teisel arvamusküsitlusel

10.12.2013

Detsembris on teisele arvamusküsitlusele esitatud algupärane standardikavand prEVS 918 "Nafta ja vedelad naftatooted. Mõõtemahutites sisalduva vedelikukoguse käsitsi mõõtmine ja mõõtemääramatuse hindamine“. Kavandi on koostanud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Teade arvamusküsitlusest on avaldatud teade EVS Teatajas (detsember 2013) ja EVS-i koduleheküljel. Loodava standardi kavandi esimene arvamusküsitlus korraldati 2012. a septembrist kuni oktoobri lõpuni (EVS Teataja septembri nr).

Standardis antakse juhised nafta ja vedelate naftatoodete (edaspidi vedelike) ja naftatootega võrdsustatavate muude vedelate kütteainete standardtingimustele vastava mahu ja massi arvutamiseks. 

See kirjeldab atmosfäärirõhu all olevate vertikaalsetes statsionaarsetes silindrilistes mahutites sisalduva vedeliku:
— sügavuse käsitsi mõõtmist ujuva katusega või ilma ujuva katuseta mahutites;
— vaba vee sügavuse käsitsi mõõtmist;
— baaskõrguse käsitsi mõõtmist;
— vedeliku temperatuuri käsitsi mõõtmist;
— vedeliku mahu ja massi arvutamist mõõte- ja standardtingimustel;
— vedeliku koguse mõõtemääramatuse hindamist.

Standard on rakendatav järgmistel tingimustel:
— vedelike tihedus peab olema piirides 610,6 kg/m3 kuni 1163,5 kg/m3;
— vedelike temperatuur mõõtmiste ajal on –25°C kuni +100°C;
— vedeliku minimaalne mõõdetav sügavus või vedeliku ülekande puhul sügavuste minimaalne erinevus enne ja peale tehingu sooritamist on 500 mm;
— mahutite kalibreerimistabelid peavad olema koostatud vastavalt EVS-ISO 7507-1 või EVS-ISO 12917 nõuetele;
— mahuti kalle ei ületa 3 % vastavalt OIML R71 nõuetele;
— mahutis sisalduva vedeliku ja mahutabeli arvutusel aluseks olnud tiheduste väärtused ei tohi erineda rohkem, kui ± 30%.

Märkus. Standard ei sisalda vedelkütuste käitlemisel rakendatavaid ohutusnõudeid.

Standardikavand on arvamusküsitlusel kuni 09.01.2014. Kommentaarid palume esitada vastaval alusfailil ning saata aadressile liis@evs.ee. 

Loodame Teie abile standardi koostamisel!

EVS kontaktisik: Liis Tambek

Print  
Pysiklient2 Infoteenus