Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

2013. a riiklik standardimiskava kinnitatud

8.01.2013

Möödunud aasta 14. detsembril kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniminister käskkirjaga standardimistööde loetelu, mille koostamist või tõlkimist 2013. aastal ministeeriumid ja allasutused oluliseks peavad.

Sarnaselt eelnevatele aastatele, andsid standardimiskava koostamise protsessi omapoolse sisendi ka EVS-i tehnilised komiteed ja projektkomiteed: ettepanekuid esitas 37-st aktiivsest komiteest 29 (2011.a 33-st 29). Ettepanek esitati 249 (2011.a 170) standardimistöö koostamise või tõlkimise rahastamiseks, millest 103 (2011.a 106) sisalduvad kinnitatud riiklikus kavas.

2013. a riiklik standardimiskava sisaldab:
67 (2011.a 52) Euroopa või rahvusvahelise standardi või standardilaadse dokumendi tõlkimise eesti keelde,
28 (2011.a 45) varemtõlgitud Euroopa või rahvusvahelisele standardile avaldatud uustöötluse tõlkimise eesti keelde,
7 (2011.a 8) algupärase Eesti standardi uustöötluse koostamise ja
1 algupärase Eesti standardi paranduse koostamise.

Uuendamisele minevad algupärased standardid on järgmised:
EVS 873:2007 Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused
EVS 875-10:2008 Vara hindamine. Osa 10: Objekti ülevaatus ja andmete kogumine
EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
EVS 812-5:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus
EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine
EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine

Tööde täpne loetelu on leitav: riiklik standardimiskava 2013 (pdf vormingus).

Riikliku standardimiskava täitmist alustatakse asjakohase Standardikeskuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahelise lepingu sõlmides, misjärel on tehtavad tööd koos eeldatavate arvamusküsitlus- ja valmimistähtaegadega leitavad standardimisprogrammist (eeldatavalt märtsi alguses).

Martin Merimaa
08.01.2013

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2