Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS-EN 62305-2:2013 „Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs“ tõlge ilmunud

12.07.2013

Juulis 2013 ilmus standardi EVS-EN 62305-2:2013 „Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs“ eestikeelne tõlge. Seega on nüüd kogu uuenenud piksekaitse standardisari eesti keeles olemas:

EVS-EN 62305-1:2011. Piksekaitse. Üldpõhimõtted.
EVS-EN 62305-2:2013. Piksekaitse. Riskianalüüs.
EVS-EN 62305-3:2011. Piksekaitse. Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht inimelule.
EVS-EN 62305-4:2011. Piksekaitse. Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid.

Standardisarja teise osa EVS-EN 62305-2:2013 käsitlusalaks on välgulöökide poolt ehitistele põhjustatud riski analüüs ja selle riski hindamise protseduur. Äsja ilmunud standard on eelmise, 2006. aastal ilmunud standardi uustöötlus. Võrreldes eelmisega on tehtud järgmised olulised tehnilised muudatused: 

 •
arvesse on võetud elektrilöögi põhjustatud elusolendite vigastamine ka ehitise sees;
 •  vähendatud on kultuuriväärtuste kaotamise vastuvõetava riski määra, endise 10–3 asemel on see nüüd 10–4;
 • arvesse on võetud vigastuse laienemise võimalus teistele ehitistele või ümbritsevasse keskkonda;
 • täiustatud on mitmete parameetrite (nt välkude haardealad, vigastuste tekitamise tõenäosused, kahjude maksumus) hindamise eeskirju;
 • toodud on tabelid kahju suhtelise hulga leidmiseks kõikidel juhtumitel;
 • käsitlusalast on välja jäetud vaadeldava ehitisega ühendatud tehnovõrkude riskianalüüs.

Nüüd on eesti keeles kättesaadav kogu piksekaitse projekteerimiseks, paigaldamiseks, hoolduseks ja kontrolliks vajalik materjal.

Standardisarja kolmas osa on kasutatav käsiraamatuna piksekaitse välissüsteemide kavandamisel ja ehitamisel. Sarja neljas osa sisaldab kaitsemeetmeid ehitise sees paiknevate elektri- ja elektroonikasüsteemide kaitseks välgu elektromagnetilise impulsi mõju eest.

Sarja teises osas tuuakse riski hindamise protseduur ja võrreldakse tegelikku riski vastuvõetava riskiga. Samuti võimaldab nimetatud protseduur valida rakendamiseks sobivad kaitsemeetmed, mis vähendavad riski kas vastuvõetava piirini või sellest allapoole.

Seega annab riskianalüüs vastuse kahele peamisele küsimustele:

 •
Kas paigaldada piksekaitsesüsteem (muidugi ei tohi unustada vastavat seadusandlust)?
 •  Milline peab olema paigaldatava piksekaitsesüsteemi kaitsetase?

Lõpetuseks peab ütlema, et vastupidi sageli kuuldud arvamusele ei ole riskianalüüsi tegemine midagi eriti keerulist. Pealegi on nüüd äsja ilmunud standardi näol olemas hõlpsasti kasutatav eestikeelne süstematiseeritud juhendmaterjal koos paljude näidetega.

Tiit Metusala
(EVS/TK 19 Kõrgepinge alamkomitee „Piksekaitse“ ekspert)

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2