Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Standardikeskus tunnustas tublisid standardijaid

31.10.2013

Tegemist on Eesti Standardikeskuse algatusega tunnustada inimesi, kes on andnud äramärkimist vääriva panuse standardimisse ja Standardikeskuse komiteede liikmeid nende tegevuse esiletõstmiseks ja tunnustamiseks.

Tublisid standardijaid tunnustati oktoobrikuu jooksul Standardikeskuse tänukirja ja teenetemärgiga, mida on kahte tüüpi: EVS-i sinine märk ja EVS-i oranž märk.
EVS-i sinine märk võidakse anda tehnilise komitee esimehele, aseesimehele, sekretärile või projektkomitee projektijuhile, kes osales jooksval aastal aktiivselt komitee töös ja andis tunnustust vääriva panuse valdkonna standardimisse. Näiteks: laia üldsust käsitleva ja laia konsensust nõudva algupärase standardi koostamise korraldamine, komitee tegevuse aktiivne juhtimine, vms.
EVS-i oranž võidakse anda komitee liikmele või komitee tööga seotud isikule erakordset tunnustust väärivatel juhtudel: nt pikaajaline tunnustust vääriv panus komitee töösse, vms. Oranži märgi saaja ei pea olema Standardikeskuse komitee liige.

EVS-i sinist märki antakse iga-aastaselt (sel aastal esimest korda); tavaliselt komiteede infopäeval. Aastas antakse kuni 6 sinist märki. EVS-i oranži märki antakse vastavalt erakordset tunnustust väärivate juhtude esinemisele.

Tänavused märgisaajad on:

EVS-i sinine märk:

Veiko Berendsen EVS/TK 22 „Informatsioon ja dokumentatsioon“ esimees
 
Peeter Vahter EVS/TK 31 „Teedeala“ sekretär
 
Taavi Valdlo EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“ sekretär
 
Ivar Talvik EVS/TK 13 „Ehituskonstruktsioonide projekteerimine“ esimees
 
Rein Laaneots EVS/TK 38 „Metroloogia“ esimees
 
Malle Ütt EVS/PK 42 „Kanalisatsioon“ projektijuht

EVS-i oranž märk:

Anu Kuusk

Panus ehitustoodete tuleohutuse standardimisse ja pikaajaline komitee EVS/TK 8 „Ehitiste tuleohutus“ tegevuse juhtimine.
 

Rein Reiska            Panus mööbli standardimisse ja pikaajaline komitee EVS/TK 6 „Mööbel“ tegevuse korraldamine.
 
Endel Risthein Panus elektriala standardimisse ja pikaajaline komitee EVS/TK 17 „Madalpinge“ tegevuse juhtimine.
 
Tiit Metusala Panus piksekaitse valdkonna standardimisse ja standardimise propageerimisse.
 
Enno Rebane Panus ehitusala standardimisse ja pikaajaline valdkonna komiteede tegevuse korraldamine.
 
Tiia Redi Panus vara hindamise standardimisse ja standardite koostamisse.

Tänud veelkord!

Martin Merimaa
31.10.2013
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2