Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Õhuliinide elektrijuhtmete standardimisega taasalustamine Cenelecis

19.04.2013

Aastal 2002 lõpetas tegevuse Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) tehnilise komitee IEC/TC 7 tegevust peegeldav Euroopa elektrotehnika standardimiskomitee (Cenelec) tehniline komitee CLC/TC 7X, mille sekretariaati hoidis toona Ühendkuningriigi standardimisorganisatsioon BSI (British Standards Institution).

Valdkonnas toimuvate arengutega kursis olemiseks jälgis IEC/TC 7 tegevusi CLC/SR 7 (sekretariaati hoidis Poola). Teavitava sekretariaadi (ing.k Reporting Secretariat (SR)) tööks on IEC vastava valdkonna standardimistegevuse jälgimine ja Ceneleci teavitamine võimalikest huvipakkuvatest töödest. Teavitav sekretariaat tegeleb nende projektidega mis ei kuulu vaadeldavas valdkonnas ühegi Ceneleci tehnilise komitee ega projektkomitee käsitlusalasse. SR standardeid ei koosta.

Eelmise aasta lõpus loobus Poola õhuliinide elektrijuhtmete standardimisala teavitava sekretariaadi CLC/SR 7 pidamisest ning arvestades valdkonna olulisust tegi Saksamaa ettepaneku muuta olemasolev SR tehniliseks komiteeks. Taasasutatud tehniline komitee kannab nime CLC/TC 7X "Overhead electrical conductors" ning sekretariaaditööd hakkab korraldama Saksamaa.

Viimastel aastatel on põhiline töö toimunud rahvusvahelisel tasandil IEC tehnilises komitees IEC/TC 7 ning arvestamata on jäetud Euroopas välja antud sama valdkonna standarditega. Hiljutised IEC tegevused mõjutavad ka olemasolevaid Euroopa standardeid ja seetõttu on Ceneleci tegevused möödapääsmatud. Taasalustatud CLC/TC 7X saab koordineerida neid tegevusi ja kaitsta õhuliinide elektrijuhtmete standardimises Euroopa huvisid.

Huvi korral nimetatud komitee töös osalemiseks või lisainfo saamiseks:

Lauri Pähklimägi (605 5069, lauri@evs.ee).

 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2