Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uus CEN-i tehniline komitee "Tuumaenergia,- tehnoloogia ja kiirguskaitse"

15.10.2013

Euroopas on tööd alustamas uus CEN-i tehniline komitee CEN/TC 430 „Tuumaenergia, -tehnoloogia ja kiirguskaitse“ (Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection), kes peegeldab ISO samanimelist komiteed ISO/TC 85. Nagu komitee nimest võib lugeda, tegeleb TC 430 tuumaenergia ja –tehnoloogia kohaldamise standardimisega ning keskkonna ja indiviidide kaitsega ioniseerivate kiirgusallikate eest. Komitee liikmete hulka kuuluvad hetkel Hispaania, Prantsusmaa, Austria, Saksamaa, Holland, Soome ja Rootsi. Komitee sekretariaati haldab Prantsusmaa.

ISO/TC 85 poolt koostatud standarditega on võimalik tutvuda ISO koduleheküljel, siit. Eestis tegeleb ISO/TC 85 poolt koostatud standardite tõlkimisega hetkel EVS/TK 28 „Välisõhk ja kiirgusohutus“, kes on oma tööprogrammi lisanud 7 standardi tõlkimise: sarja ISO 11665 „Measurement of radioactivity in the environment – Air: radon-222“ osad 4-6 ja 8, sarja ISO 4037 „X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy“ osad 1-3. Tõlkimisel olevate standardite ning töö kulgemise kohta on võimalik saada täiendavat informatsiooni igakuiselt uuenevast standardimisprogrammist.

EVS/TK 28 liikmetele tehti ettepanek kaaluda uue tehnilise komitee loomist, peegeldamaks CEN/TC 430, kuid hetkel ei peetud seda vajalikuks. Teemat peetakse aktuaalsemaks lähitulevikus.

Kontaktisik lisainformatsiooni saamiseks nii tõlkimisel olevate standardite kohta ja komitee töös osalemiseks, on Liis Tambek.

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2