Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2013

EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“ avaldatud

7.08.2013

Standardi EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“ koostas Standardikeskuse juurde loodud EVS/PK 45 „Katuseehitusreeglid“. Samasse standardisarja kuuluvad juba avaldatud:

EVS 920-1:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Üldreeglid“
ning koostamisel olevad:
prEVS 920-3 „Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused“,
prEVS 920-4 „Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused“.
 
See standard määrab kindlaks nõuded isekandvatele katusetoodetele, mis on valmistatud kuumtsingitud õhukesest lehtterasest, mis on tsingitud või tsingitud ja kaetud polümeersete pinnakatetega. Standard määratleb nõuded metallist katuste ehitamiseks ning nõuded metallist katusekattetoodetele, mis on vastavuses standardite EVS-EN 14782 ning EVS-EN 14783 nõuetega. 
Standard on kasutamiseks tootjatele, paigaldajatele, lõpptarbijatele.
Standard määrab:
nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes;
nõuded kuumtsingitud teraslehest toodetud ja paigaldatud valtsplekk-katusele;
nõuded õhukesest tsingitud lehtterasest ja tsingitud ning polümeersete katetega kaetud katusekatetele. Nende alla liigituvad kõik katusekatetena kasutatavad profiilplekid (katusekiviprofiiliga, trapetsprofiilid, siinusprofiiliga, peitkinnitusega plekid ja analoogid);
nõuded tööstuslikult toodetud kuumtsingitud ning kuumtsingitud ja polümeerse kattega terasest vihmaveesüsteemidele;
Kandekonstruktsioonidest üldisi nõudeid metallkatuste roovitusele.
See standard ei käsitle:
käsitööna valmistatud vihmaveesüsteemide osi. Standard esitab nõuded kuni maapinnani, ei puuduta maa-aluseid drenaažisüsteeme ja lahendusi. 
ei esita nõudeid kõigile kandekonstruktsioonidele, arhitektuursetele lahendustele. 
 
Standardit on võimalik osta Standardikeskuse e-poest ja klienditeenindusest Aru tn 10.
 
Kati Käär
Standardimiskoordinaator (ehitus)
 
Print  
Pysiklient2 Infoteenus