Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Ilmunud on EVS Teataja maikuu number

7.05.2013

Ilmunud on maikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad.

22 uut tõlget kommenteerimisel

1 algupärase standardi koostamisettepanek - prEVS 873 „Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused“.

1 Eesti standardi kehtivuse pikendamine - EVS 18001:2007 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid“.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks – tühistamisküsitlusel on 5 standardit: EVS-EN ISO 3167:2003, EVS-EN ISO 595-2:1999, EVS-EN 60317-2:2012, EVS-EN 60317-4:2002, EVS-EN 61166:2002.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50341-1:2012 avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt 01.11.2013.

5 uut standardiparandust - EVS-EN 61936-1:2010/AC:2013, EVS-HD 60364-7-710:2012/AC:2013, EVS 812-3:2013/AC:2013, EVS-EN 15544:2009/AC:2013, EVS 848:2013/AC:2013.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 12 uut standardit

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus