Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Loodud on projektkomitee kaasasündinud huule ja/või suulae lõhede hooldusravi standardimiseks

14.06.2013

Euroopa Standardimiskomitee CEN on kinnitanud projektkomitee CEN/PC 424 loomise, mille tegevuse tulemusena peaks loodama  CEN aruanne juhiste ja soovitustega huule ja suulaelõhede ühtse hoolduse- ja ravikorralduse mudeli koostamiseks Euroopas ning esmajoones nendes riikides, kus puuduvad vastavad siseriiklikud juhenddokumendid. Projektkomitee esimene koosolek toimub Austria Standardimisorganisatsiooni (ASI) korraldusel 4. - 5. septembril Viinis. Komitee tegevuse osalemiseks on lisaks Austriale tänaseks registreerunud Rumeenia (ASRO), Bulgaaria (BDS), Hollandi (NEN) ja Soome (SFS) standardimisorganisatsioonid ja nende riikide vastavad spetsialistid. Komitees osalemiseks on oodatud rahvuslikud huule-suulae lõhestuse raviarstide ja patsientide ühingud, arstide erialaliidud huule-suulae lõhestuse raviga seotud valdkondades ja riiklikud tervishoiuorganisatsioonid. 

Kontaktisik lisainformatsiooni saamiseks ja huvi korral nimetatud komitee töös osaleda, on Heiki Aasmann (heiki@evs.ee).
Print  
Pysiklient2 Infoteenus