Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uued ISO tehnilised- ja projektkomiteed

10.04.2013

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on laiendanud oma tegevusvaldkonda kolme uue komitee asutamisega. Tegevust on alustanud tehniline komitee ISO/TC 276 „Biotehnoloogia“ (Biotechnology) ning kaks uut projektkomiteed: ISO/PC 277 „Jätkusuutlik ostutegevus“ (Sustainable Purchasing) ja ISO/PC 278 „Korruptsioonivastane juhtimissüsteem. Nõuded“ (Anti-bribery management system – Requirements).

„Biotehnoloogia“ komitee ISO/TC 276 tegeleb nn oomika-tehnoloogiate (proteoomika, metaboloomika ja genoomika) analüüsimeetoditega, bioinformaatika standardimisega andmete rahvusvaheliseks võrdlemiseks ja integreerimiseks ning biotehnoloogia metroloogiliste aspektidega. Standardimises käsitletakse nii biopangandust, -ressursse kui ka -reaktoreid. Komitee ei tegele teadustööga, standardimisega kohtuekspertiisi valdkonnas ega põllumajandus-, toiduaine- ja meditsiinitööstuses. Samuti ei hõlma komitee tegevus kliinilis-laboratoorset katsetamist ja in vitro diagnostikasüsteeme.

Jätkusuutliku ostutegevuse standardimisel seob projektkomitee ISO/PC 227 sotsiaalse vastutuse ostutegevusega, rakendades seeläbi standardi ISO 26000 (kättesaadav ka Eesti standardina EVS-ISO 26000:2011) põhimõtteid. Loodavate standarditega soovitakse pakkuda juhiseid ja soovitusi kõigile protsessi osapooltele. ISO komitee tegevuse peegeldamine on hetkel arutlusel Standardikeskuse tehnilises komitees EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“.

Korruptsioonivastase juhtimise põhimõtete standardimisega tegeleva komitee ISO/PC 278 käsitlusalaga haakub enim Standardikeskuse tehniline komiteega EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“.

Kontaktisik lisainformatsiooni saamiseks ja huvi korral nimetatud komitee(de) töös osaleda, on Liis Tambek (liis@evs.ee).

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2