Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

prEVS 922 "Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid" arvamusküsitlusel

10.10.2013

Oktoobris ilmunud EVS Teatajaga on arvamusküsitlusele esitatud esmakordselt standardikavandina koostatud prEVS 922:2013  „Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid“.

Uustöötluse koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 16 "Raudtee" ning kavandi on koostanud TJA töörühm.

Standardikavand on koostatud eesmärgiga ühtlustada Eesti raudteeinfrastruktuuri valdajate tehnilised nõuded raudteefooridele, tee- ja signaalmärkidele. Seni on vastavad nõuded kirjeldatud erinevate raudteeinfrastruktuuri omanike ettevõttesisestes normdokumentides. Fooride ja signaalmärkide liigid ning üldised nõuded nende nähtavusele on riiklikul tasandil varasemalt kirjeldatud teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a. määruses nr. 39 "Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine" ja selle lisades.

Küsimuste korral standardikavandi kohta on Standardikeskuse kontaktisik Heiki Aasmann.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus