Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

EVS/TK 48 "Veemajandus" asutamine

17.12.2013

3. detsembril 2013 toimus tehnilise komitee EVS/TK 48 „Veemajandus“ asutamiskoosolek.

Tehniline komitee on standardimisest huvitatud ekspertide rühm, mille liikmeteks on standardimisest huvitatud organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad. EVS/TK 48 tehnilise komitee asutajaliikmeteks on Keskkonnaministeerium, Eesti Vee-Ettevõtete Liit, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Veeinseneride Liit ja Eesti Projektbüroode Liit.

 
EVS/TK 48 käsitlusalas on veevärgi ja kanalisatsiooni ning hüdrotehniliste ehitiste standardite koostamine, uuendamine ja tõlkimine. 
 
Asutamiskoosolekul räägiti standardimise tasanditest, standardimise põhimõtetest, standardite koostamisest ja tõlkimisest ning tehnilise komitee tegevusvaldkonnast ja eesmärgist. Lisaks vaadati läbi ettepanekud, mis võiksid olla kajastatud 2014. aasta tööprogrammis.
 
Koosoleku otsusega valiti tehnilise komitee esimeheks Eesti Vee-ettevõtete Liidu volitatud esindaja Vahur Tarkmees ning sekretäriks Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi volitatud esindaja Malle Ütt. 
 
Huvitatud osapooltel on võimalik tehnilise komitee EVS/TK 48 "Veemajandus" avalduse esitamisel liituda (EVS juhend 6)
 
Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Mihkel Siitam
Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2