Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu number

6.03.2013

Ilmunud on märtsikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid ja Direktiiv 89/106/EMÜ Ehitustooted.

16 uut tõlget kommenteerimisel

2 algupärase Eesti standardi ülevaatus – ettepanek pikendada EVS 18001:2007 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid“ kehtivust ja tühistada EVS 801:2000 „Põllu- ja metsamajanduse ning maaparanduse traktorid ja masinad. Liigitus ja terminoloogia. Liigitussüsteem ja liigitus“.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks – tühistamisküsitlusel on 7 standardit - EVS-EN 13433:2006, EVS-EN 13434:2006, EVS-EN 1226:1999, EVS-EN ISO 8502-8:2005, EVS-EN 660-1:2001, EVS-EN 660-1:2001/A1:2003, EVS-EN 1813:2000.

1 uus standardiparandus - EVS JUHEND 4:2011/AC:2013 „Standardite ülesehitus, sõnastus ja vormistus“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 20 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus