Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Muudatused IEC aparaadikoostete standardimise tehnilises komitees

13.11.2013

Käesoleva aasta mais pandi IEC-s hääletusele IEC tehnilise komitee IEC/TC 17 "Switchgear and controlgear" alamkomiteede ümberstruktureerimine, täpsemalt tehti ettepanek moodustada kahe madalpingega tegeleva alamkomitee (SC 17B ja SC 17D) baasil uus tehniline komitee.

IEC/TC 17 alla kuulunud neljast alamkomiteest, millest kahe käsitlusalaks kõrgepinge ja kahe madalpinge, jäävad TC 17 koosseisu kõrgepingevaldkonna alamkomiteed SC 17A ja SC 17C.

Septembris lõppenud hääletusest võtsid osa 42 riiki, millest olid uue komitee moodustamise poolt 38, vastu 1 ja erapooletud 3 riiki. Protsentuaalselt oli poolthääli 97 % seega loeti uue komitee asutamisettepanek heakskiidetuks.

Asutatud komitee IEC/TC 121 "Madalpingeline lülitus- ja juhtimisaparatuur ja nende koosted" (Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage) sekretariaaditöö korraldamise võttis enda peale Prantsusmaa.

Komitee hakkab tegelema rahvusvaheliste standardite väljatöötamisega madalpingeliste aparaadikoostete valdkonnas. Käsitlusalasse kuulub nimivahelduvpingega kuni 1 kV ja nimialalispingega kuni 1,5 kV koostete standardimine, milleks võivad olla nii tööstus, kommerts kui ka muude sarnaste kasutusvaldkondadega seadmed.

Rohkem infot komitee kohta Standardiosakonnast.
Lauri Pähklimägi

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2