Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2013

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu number

5.06.2013

Ilmunud on juunikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 97/23/EÜ Surveseadmed, Direktiiv 2009/105/EÜ Lihtsad surveanumad, Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid, Komisjoni määrus (EÜ) nr 278/2009 Välistoiteallikate ökodisaini nõuded, Direktiiv 2007/23/EÜ Pürotehnilised tooted, Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus.

14 uut tõlget kommenteerimisel.

1 algupärase standardi koostamisettepanek – „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-X: Eesti siseriiklikud erinõuded“ (prEVS-EN 50341-2-X).

9 algupärase standardi ülevaatus – EVS 860-7:2008, EVS 812-7:2008, EVS 689:2008, EVS 690:2008, EVS 691:2008, EVS 710:2008, EVS 711:2008, EVS 712:2008, EVS 713:2008.

Eesti standardi kehtivuse pikendamine - EVS 613:2001 ja EVS 613:2001/A1:2008 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”, EVS 614:2008 „Teemärgised ja nende kasutamine“, EVS 615:2001 ja EVS 615:2001/A1:2008 „Foorid ja nende kasutamine“.

Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks – tühistamisküsitlusel on 3 standardit: EVS-EN 13481-8:2006, EVS-ENV 13481-6:2004, EVS-EN 14205:2004.

2 uut standardiparandust - EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010 „Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused“, EVS 807:2010/AC:2013 „Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 20 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2