Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uus ISO projektkomitee - juhtimissüsteemid eraturvafirmadele

26.09.2013

Rahvusvahelises standardimises on laiendatud standardimist juhtimissüsteemide valdkonnas ning loodud projektkomitee ISO/PC 284 „Juhtimissüsteemid eraturvafirmade toimingute kvaliteedi tagamiseks – nõuded koos (rakendamis)juhistega“ (Management System for Quality of Private Security Company (PSC) Operations – Requirements with Guidance).

Septembris kinnitati komitee tööplaan, so projekt ISO/NP 18788 „Management system for quality of private security company (PSC) operations – Requirements with guidance“. Komitee poolt loodav standard ehitatakse üles tuginedes rahvusvahelistele inim- ja humanitaarõigustele, kooskõlas Montreux’ dokumendi (Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict) ja rahvusvahelise koodeksiga (International Code of Conduct for Private Security Service Providers, ICoC). Selle standardiga luuakse raamistik teenuste ja toodete juhtimisele alates nende kavandamisest kuni ülalpidamise ja parendamiseni.

Standardi sihtgrupina on IcoC-i definitsioonist lähtudes määratletud maismaal keskkonnas, mida mõjutavad nõrgenenud valitsus ja õiguskeskkond, tegutsevad eraturvafirmad (land-based Private Security Companies, PSC). Need on ettevõtted, kes oma toodete ja teenustega toetavad kaubanduslikku tegevust ning aitavad tagada inimõiguste ja diplomaatiliste suhted säilimise. Standard ei ole kohaldatav taktikalist militaarabi pakkuvate ettevõtete (Private Military Companies, PMC) juhtimises.

Olulisemateks dokumentideks komitee käsitlusalas peetakse eespool mainitud IsoC-i ja Montreux’ dokumenti, ISO spetsifikatsioon ISO/PAS 28007, standardit ISO 31000:2009 (üle võetud ka Eesti stadnardina EVS-ISO 31000:2010) ning Ameerika standardiorganisatsiooni standardeid ANSI/ASIS.PSC.1:2012 ja ANSI/ASIS.PSC.2:2012.

ISO/PC 284 käsitlusala haakub enim tehnilise komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid“ tegevusvaldkonnaga. Kontaktisik lisainformatsiooni saamiseks ning huvi korral nimetatud komitee töös osaleda, on Liis Tambek (liis@evs.ee).

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2