Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Asutatud uus tehniline komitee EVS/TK 47 "Vee kvaliteet"

17.12.2013

 2. detsembril 2013. a. toimus uue tehnilise komitee EVS/TK 47 „Vee kvaliteet“ asutamiskoosolek.

Tehniline komitee on standardimisest huvitatud ekspertide rühm, mille liikmeteks on standardimisest huvitatud organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad. EVS/TK 47 asutajaliikmeteks on Keskkonnaministeerium, Terviseamet, Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Eesti Geoloogiakeskus OÜ, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut.

EVS/TK 47 käsitlusalas on standardimisalane tegevus vee analüüsi- ja proovivõtumeetodite valdkonnas ning valdkonna terminoloogia korrastamine. 

Asutamiskoosolekul räägiti standardimise põhimõtetest, osalemisest erinevatel standardimistasanditel, tehnilise komitee käsitlusala võimalikust ulatusest ja teistel valdkonna standardimises olulistel teemadel. Läbi vaadati valdkonna standardid, mille põhjal koostatakse komitee 2014. a. tööprogramm.

Asutamiskoosoleku otsusega valiti EVS/TK 47 esimeheks Keskkonnaministeeriumi volitatud esindaja Galina Danilišina ning sekretäriks Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ volitatud esindaja Hille Allemann.

Huvitatud osapooltel on võimalik tehnilise komiteega EVS/TK 47 „Vee kvaliteet“ liituda avalduse esitamisel, vastavalt tehniliste komiteede töökorra kehtestavale EVS juhendile 6.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2