Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Katuseehitusreeglite standardikavandid prEVS 920-1 ja prEVS 920-2 arvamusküsitlusel

7.02.2013

Standardikavandid 

prEVS 920-1 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“ ja
prEVS 920-2 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“ 
on koostatud esmakordselt.
 
Standardikavandite koostamisettepanekud on teinud Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit, standardikavandid on koostanud EVS/PK 45 "Katuseehitusreeglid".
 
Arvamusküsitluste kohta on avaldatud teated EVS Teatajas (veebruar 2013) ja EVS kodulehel.
 
Standardikavandi prEVS 920-1 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“ käsitlusala:
Selles standardis käsitletakse katuseehituse üldisi reegleid. Käesolev standard määratleb üldised nõuded katuste ehitamiseks ning peamised nõuded katusekattetoodetele. Standard on kasutamiseks tootjatele, paigaldajatele, lõpptarbijatele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes. Standard ei esita nõudeid kõigile kandekonstruktsioonidele, arhitektuursetele lahendustele. Kandekonstruktsioonidest esitab standard nõudeid roovitusele. 
 
Standardikavandi prEVS 920-2 "Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused" käsitlusala:
Käesolev standard määrab kindlaks nõuded isekandvatele katusetoodetele, mis on valmistatud kuumtsingitud õhukesest lehtterasest, tsingitud või tsingitud ja kaetud polümeersete pinnakatetega. Käesolev standard määratleb nõuded metallist katuste ehitamiseks ning nõuded metallist katusekattetoodetele, mis on vastavuses standardite EVS-EN 14782 "Plekist isekandvad katuse- ja seinakatteelemendid" ning EVS-EN 14783 "Plekist täielikult toetatavad katuse-ja seinakatteelemendid" nõuetega. Standard on kasutamiseks tootjatele, paigaldajatele, lõpptarbijatele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes. Standard määrab nõuded kuumtsingitud teraslehest toodetud ja paigaldatud valtsplekk-katusele. Standard määratleb nõuded õhukesest tsingitud lehtterasest ja tsingitud ning polümeersete katetega kaetud katusekatetele. Nende alla liigituvad kõik katusekatetena kasutatavad profiilplekid (katusekiviprofiiliga, trapetsprofiilid, siinusprofiiliga, peitkinnitusega plekid ja analoogid). Käesoleva standard määratleb nõuded tööstuslikult toodetud kuumtsingitud ning kuumtsingitud ja polümeerse kattega terasest vihmaveesüsteemidele. Käesolev standard ei käsitle käsitööna valmistatud vihmaveesüsteemide osi. Standard esitab nõuded kuni maapinnani, ei puuduta maa-aluseid drenaazisüsteeme ja lahendusi. Standard ei esita nõudeid kõigile kandekonstruktsioonidele, arhitektuursetele lahendustele. Kandekonstruktsioonidest esitab standard nõudeid roovitusele metallkatustel.
 
Standardikavand on arvamusküsitlusel kuni 31.03.2013
Palume kommentaarid saata vastaval alusfailil ning saata kati@evs.ee.
 
Loodame Teie abile standardi koostamisel!
 
EVS kontaktisik: Kati Käär

 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2