Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number

10.09.2013

Ilmunud on septembrikuu EVS Teataja number, mis kättesaadav meie kodulehel.

16 uut tõlget kommenteerimisel.

3 algupärase standardi pikendamine - EVS 895:2008 „Rahvusvaheline telekommunikatsiooni (kõneaja) maksekaart. ITU-T soovituse E.118 rakendamine Eestis“, EVS 897:2008 „Rahvusvaheliste signalisatsioonipunkti koodide määramisprotseduurid. ITU-T soovituse Q.708 rakendamine Eestis“ ja EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“.

1 algupärase standardi tühistamine - EVS 766:2000 „Hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikaadid ja vastavuskriteeriumid“.

3 uut eestikeeset standardiparandust - EVS 914:2012/AC:2013 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“, EVS-EN ISO 15189:2012/AC:2013 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded“ ja EVS-EN 61439-1:2009/AC:2013 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 11 uut standardit.

Head lugemist!

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2