Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2013

Uuendatud tuletõrje valdkonna standardid

3.04.2013

Avaldatud on tuletõrje valdkonna standardisarja EVS 812 "Ehitiste tuleohutus" uustöötlused: EVS 812-1:2013 "Sõnavara" ja EVS 812-3:2013 "Küttesüsteemid".
Standardi EVS 812-1 uustöötlus muudab sõnavarastandardi lihtsamini kasutatavamaks ja mõistetavamaks, sellest on välja jäetud korduvad ja samatähenduslikud  terminid. Standardi uustöötlus vastab täna kehtivatele EVS 812 sarja standarditele ning Vabariigi Valitsuse määrusele 315 „Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded“. Standardisarja EVS 812 terminitest on erandina välja jäetud mõisted, mille tähendus puudutas üksnes konkreetse standardi konteksti. Korrigeeritud on mõisteid, mis on seoses standardisarja uuendamisega aastani 2013 muutunud.
Standardi EVS 812-3 uustöötluse peamised muutused on: - Käsitletud on müüritiskorstnaid, kuhu juhitakse suitsugaase kõrgema temperatuuriga kui 350 C; - täpsustatud on eri tüüpi korstna läbiviikude teostust ja paigaldust šahtidesse; - täpsustatud on korstna kõrguse / kauguse nõudeid teistest hoone osadest, katusest ja ehitistest; - lisatud on viited kütteseadmete tootestandarditele.
Mõlemad standardid on koostanud Tuletõrje- ja päästevahendite standardimise tehniline komitee EVS/TK 5, mille tänavuse aasta standardimiskavas on uustöötlused standarditele EVS 812-2 "Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsiooni-süsteemid ja suitsueemaldus" ning EVS 812-5 "Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus". Täpsem info on leitav Standardikeskuse kodulehel koostamisettepanekute rubriigist ja standardimisprogrammist.
Standardeid on võimalik osta Standardikeskuse E-poest ning Klienditeenindusest Aru tn 10.

Heiki Aasmann
Standardimiskoordinaator

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2